Formy płatności:

  1. przedpłata przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY; Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
  2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00 pod adresem: Rymarkiewicza 5A, Poznań
  3. płatność elektroniczna on-line w systemie PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444

W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.


SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

Śledź nas na Facebooku